Plats bestämd för årsstämma 16/6

Årsstämma tisdag 16 juni 2020 kl.18.00 kommer att hållas på gräsplanen nedanför/bakom Rekylgatan 10, dvs gäller ”kläder efter väder”.

De som lämnat in sin anmälan till Områdeskontoret senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00 är välkomna. Inga efteranmälningar mottages (detta beskrevs även på tidigare anslag/utskick).

Håll avstånd till andra stämmobesökande samt stanna hemma om du känner dig sjuk (dvs. samma uppmaningar som gäller för övrigt i samhället i dessa Coronatider).

Hälsningar,
Styrelsen Brf Rekylen