Kollektiv TV- och bredbandsanslutning

ComHem levererar idag TV-abonnemangsformen ”8 valbara favoriter” till BRF Rekylen (som en kollektivanslutning). Denna fördelaktiga abonnemangsform finns inte kvar att nyteckna utan kvarstår endast om befintligt avtal förlängs.

Föreningens nuvarande avtal för TV går ut 2018-04-30. I samband med omförhandlingen av det nuvarande avtalet erbjöd ComHem föreningen följande tjänster:

  • Samma TV-abonnemangsform som idag
  • Bredbandsanslutning på 100/10 Mbit/s per lägenhet (inkl. kostnadsfri modern WiFi-router till varje lägenhet)
  • Fast telefoni Bas (endast samtalskostnad debiteras)

… som ett kollektivt gruppavtal till ett mycket förmånligt pris.

Styrelsen anser att fördelarna med detta erbjudande är så pass tilltalande att ett avtal har tecknats med ComHem.

Det nya avtalet träder i kraft 2018-05-01 och då får alla lägenheter kostnadsfri tillgång till ovanstående tjänster.

Som tidigare kan medlemmarna uppgradera ComHems tjänster till ett rabatterat pris (medlemmen får då ~300 kr i rabatt).

Mer information finns i denna pdf från ComHem.

Detta avtal ger varje hushåll i vår förening en besparing på ca 200-400 kr/mån i jämförelse med att teckna avtalet privat, dessutom sker en värdestegring på bostadsrätterna.

Vårt nuvarande stadsnät kommer att finnas kvar så de medlemmar som vill ha kvar sin anslutning mot annan leverantör kan fortsätta betala sitt privata avtal som idag.

 

/Styrelsen, BRF Rekylen

 

 

Utlåtande från föreningens revisor ang. Kollektiv TV och bredbandsanslutning:

Som föreningens revisor har jag granskat avtalet med ComHem, i avsikt att bedöma om detta är förmånligt för medlemmarna.

Kostnaden för ComHem TV8 ligger mellan Bas 219 kr/mån och Silver 319 kr/mån. Eftersom nyteckning inte kan ske uppskattas priset till mitt i mellan Bas och Silver, dvs 269 kr/mån.

Bredband 100/10 kostar 249 kr/mån som introduktionspris i 12 mån, sedan ordinarie pris 399 kr/mån. Priset under en femårsperiod uppskattas till genomsnittligt 300 kr/mån.

Fast telefoni Bas kostar 99 kr/mån.

Totalt skulle föreningens avtal privat kosta ca 668 kr/mån. Vårt gruppavtal kostar mindre än en tredjedel av detta. Genom att kombinera TV8-avtalet med Bredband100 får vi en kostnadsökning jämfört med det gamla avtalet på ca 60 kr/mån, vilket betalas via månadsavgiften.

-Vad tjänar då olika grupper på detta?

En tredjedel av föreningen har redan bredband från ComHem. Den som har Bredband100 får en faktura på 0 kr i stället för 249 kr/mån eller 399 kr/mån. De som uppgraderat till högre hastighet betalar bara uppgraderingskostnaden, d.v.s. skillnaden i abonnemangskostnaderna.

För omkring fem år sedan var 53 % anslutna till fibernätet. Uppskattningsvis har minst 75 % bredbandsanslutning nu, en siffra som kommer att närma sig 100 % under den kommande femårsperioden. För de flesta användare räcker 100/10 som bredbandshastighet. Dessa betalar då 0 kr till ComHem och kan avsluta sina abonnemang via Fibra. Den som behöver mer kapacitet kan relativt billigt uppgradera via Comhem eller behålla sina privata Fibra-abonnemang.

Ett obekant antal medlemmar, dock troligen inte så många, har kvar fast telefoni via kopparledning. Vanligast är Telia, som kostar 205 kr/mån i fast avgift. Dessa kan ansluta till ComHems router i stället och då blir det 0 kr i fast avgift, endast utgående samtal debiteras. Både Telia och Comhem har olika alternativ för samtalsdebiteringen. Vad som är förmånligast är beroende av hur mycket och vart man ringer. Den som har larmtelefon måste ha tillstånd från larmtjänsten för att få koppla upp larmet via internet.

Slutsatsen blir att de allra flesta medlemmarna tjänar mellan 200-400 kr/mån på detta avtal avseende TV8 och bredband, jämfört med privata avtal. Den som inte tänker ansluta till internet, får nöja sig med att lägenheten blir attraktivare och värdet höjs över sikt.

Jag finner detta vara ett förmånligt avtal för föreningens medlemmar.

/Per Strandberg