Informationsblad för november 2019

Tilläggsförsäkring på fastighetsförsäkringen
Föreningen har sedan tidigare tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Om lägenhetsinnehavare får fel på vitvaror, exempelvis kyl, frys, tvättmaskin eller diskmaskin, ringer innehavaren Länsförsäkringar Bergslagen på tfn 021-19 01 00 och ber att få anmäla en skada. Lägenhetsinnehavaren ska då uppge föreningens org. nummer 778000-5042. Mer information om denna tilläggsförsäkring finns under ”Mäklarinformation”. Det rekommenderas att alla boende har en egen hemförsäkring då ex. lösöre ej kompenseras för av föreningens försäkring.

Tillstånd för heta arbeten
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor. De svenska försäkringsbolagen har gemensamma krav vid brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Kravet är att Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® ska följas.

Vid anlitande av entreprenör/företag för arbeten i hemmet så är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att alla nödvändiga certifikat är utfärdade. Styrelsen påminner om att tillstånd krävs för ombyggnad/renovering av kök & badrum (blanketter finns här) samt vid ingrepp i bärande konstruktion/väsentlig förändring av lägenheten (stadgarna 48§). Styrelsen rekommenderar därför att Områdeskontoret alltid kontaktas före en renovering sker i lägenheten, med information om arbetet som ska utföras.

Lägenhetsnummer
Vid kontakt med Områdeskontoret m.fl. så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror), inte Lantmäteriets nummer. Lägenhetsnumret är unikt för hela området (ex. #123), lantmäteriets nummer är endast unikt inom en byggnad (ex. 1106).

Tömning brevlådor
Det har noterats att vissa brevlådor ofta är överfyllda. För att inte reklam/post ska utgöra en brandfara så se till att er brevlåda töms regelbundet.

Brandvarnare
Under december brinner det som mest i våra bostäder, så här kommer en påminnelse att testa lägenhetens brandvarnare (rek. minst en gång i månaden). Vill du ha hjälp att montera en brandvarnare eller byta batteri så kan du kontakta Områdeskontoret. Du måste själv köpa ersättningsbatteriet innan bytet sker.