Informationsblad för januari 2022

Motioner till årsstämman 2022
Motioner till årsstämman skall enligt stadgarna vara inlämnade senast den 31a januari. Motioner lämnas i brevinkastet till Områdeskontoret på Rekylgatan 6. Tid för årsstämman meddelas senare.

Störningsjouren
Vid störning från grannar (se angivna tider i trivselreglerna), så ska Securitas Larmcentral kontaktas på 010-470 57 00. Styrelsen påminner om att kontaktande av störningsjouren medför att en kostnad i storleksordning 3 300 kr faktureras antingen till den störande parten, eller till föreningen om ingen sådan part kan påfinnas.

Onödiga- eller okynnesringningar ska undvikas och kan leda till att den som ringer och anmäler istället kan få betala utryckningen (ex. om störningsjouren rings ut under dagtid). Ex. att en granne renoverar under dagtid i flera veckor är inte skäl till kontaktande av störningsjouren. Vet du inte exakt vilken lgh som stör så kommer troligen inte störningsjouren heller kunna höra det. Om ingen störning kan konstateras till en specifik lgh så får istället föreningen betala denna kostnad.

Fastighetsjouren
Fastighetsjouren (021-35 01 00) ska endast kontaktas under vardagar 16-07 samt helger, när vicevärd samt MARKs felanmälan ej går att kontakta. Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet. Jouren debiterar föreningen i storleksordning 3 800 kr för ett anmält ärende under kväll/helg. Många av de ärenden som jouranmäls hade kunnat felanmälas till MARK dagen efter istället. 

Matning av djur
Vi ber alla att inte ställa ut mat runt fastigheterna – oavsett om det är till fåglar, harar, möss eller råttor! Även upphängda talgbollar kan dra till sig råttor när maten ramlar ner på marken.