Informationsblad för augusti 2018

Nya medlemmar
Vi välkomnar 8 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 16e juni 2018 t.o.m. 10 augusti 2018!

Samlingslokal, övernattningslägenheter
Lokalerna har snart möblerats klart och slutbesiktats. Datum och tid för visning av lokalerna samt när de är tillgängliga för uthyrning kommer snart att anslås, tillsammans med ordningsregler och dylik information.

Angående PEABs planerade bygge på Haga, tillägg till förra informationsbladet
Västerås stads Kontaktcenter har lämnat följande information via mail om bygget som nämndes i VLT:

”Jag och mina kollegor har kollat vad vi hittar för området på Haga. Det finns i dagsläget inget sökt bygglov eller ny detaljplan. Det finns inte heller något planprogram eller annan typ av utredning som utreder möjligheter att bygga på ytan. Det är möjligt att det finns planer på att upprätta ett planprogram för ytan, men det är tyvärr för tidigt för att kunna se något om det.  Skulle det bli aktuellt för något större kommer ni boende i närheten få möjlighet att lämna synpunkter.”

 

Fjärrkontroll till entrédörrar, tillägg till förra informationsbladet
Det går att köpa fjärrkontroller för att automatiskt öppna entrédörrarna, för de portar som har automatöppnare installerade. För tillfället finns automatöppnare på: R1, R2, R3, R4, R6, R7, R9, R10, R13, R14.

Arbetsgrupp för yttre miljö
De boende som är intresserade av att träffas i en arbetsgrupp och diskutera om vår gemensamma yttre miljö samt arbeta fram förändrings-/förbättringsförslag, kan anmäla sitt intresse till Inger Lövstrand (inger@lovstrand.se / 0705184663). Styrelsen meddelar sedan mötesplats och tid för arbetsgruppens första möte när tillräckligt många intresserade anmält sig.