Information till boende ang. föreningens gruppavtal med Tele2

Fr.o.m. 2024-09-01 kommer internethastigheten som ingår i föreningens gruppavtal med Tele2 att höjas till 500 Mbit/s.

För att aktivera denna höjda hastighet måste samtliga boende kontakta Tele2 på tfn
0775-17 17 20. Om du idag betalar för en högre hastighet hos Tele2, eller om du har ett internetabonnemang hos en annan operatör, så kom ihåg att det troligen är någon månads uppsägningstid på ditt specifika avtal.

Ändringen av gruppavtalet påverkar inte TV och telefoni, tidigare tjänster ska enligt information från Tele2 fungera vidare likt idag.

Vid frågor på gruppavtalet ska Tele2 kontaktas, inte Styrelsen eller vicevärden. Detsamma gäller om du har frågor eller behöver hjälp kring den tekniska utrustningen från Tele2.

Läs mer i detta utskick från Tele2.