Höjning av avgift

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 2% från och med 2017-01-01