Årsstämman senarelagd

Av omsorg för föreningens äldre medlemmar, i de rådande omständigheterna kring COVID-19 (Coronaviruset), så har Styrelsen bestämt att senarelägga årsstämman 2020 på obestämd tid. Det tidigare aviserade datumet (i april) är dvs inte längre aktuellt och Styrelsen återkommer med mer information när nya beslut har tagits kring årsstämman.