Informationsblad för oktober 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 6 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 2 augusti 2017 tom 13 oktober 2017.

Parkeringsinformation
Parkering för besökande
Som tidigare meddelats är BRF Rekylens besöksparkeringar avgiftsbelagda och övervakade av ett bevakningsföretag. Dessa platser är endast till för besökande och inte för boende i vårt område.

Personliga parkeringsplatser (tidigare ”fria platser”)
Från och med 2017-12-01 kommer samtliga P-platser att vara personlig parkering och avgiftsbelagda. Ni som bokat P-plats kommer att få ett hyresavtal i er brevlåda. Dessa skall undertecknas och ett undertecknat exemplar skall återlämnas till föreningens expedition senast 2017-11-15.

Om någon bil står parkerad på er hyrda plats efter detta datum skall ni kontakta antingen bilägaren eller BevakningsTjänst/Nokas på tel. 021-31 45 60 som tar hand om ärendet. Föreningens vicevärd eller styrelse kan inte hjälpa till i sådana ärenden.

Parkeringsplats för el-bilar
Föreningen kommer att ha 54 st. P-platser utrustade för laddning av el-bilar samt uttag för motorvärmare. Ni som önskar en sådan plats meddelar detta till vår vicevärd. Ni som idag hyr en sådan plats- eller tecknar avtal på en sådan plats utan behov av laddning av el-bil får vara beredd att byta plats om någon med el-bil behöver platsen.

Avgifter
Följande avgifter gäller för föreningens P-platser under 2017 och 2018

  • Parkeringsplats utan uttag för motorvärmare = 175 kr/mån
  • Parkeringsplats med uttag för motorvärmare = 250 kr/mån
  • Parkeringsplats med uttag för motorvärmare
    och laddning av el-bil = 250 kr/mån + energiförbrukning

Garage
Från och med 2018-01-01 kommer en ny prissättningsfilosofi tillämpas för våra garage. Prissättningen baseras på en kallhyra för alla garage plus ett bränsletillägg/kvadratmeter garageyta för varmgaragen på samma sätt som för våra lägenheter.

Kallhyran för 2018 är fastställd till 400 kr/mån för de gamla garagen och 800 kr/mån för de nya. Priset för bränsletillägget kommer att följa priset från Mälarenergi. Ni som idag hyr garage kommer att informeras om er nya avgift före årsskiftet.

Mer information kring p-platser/garage finns på denna sida.

Avgift vid andrahandsuthyrning
Enligt föreningens stadgar får en avgift tas ut vid andrahandsuthyrning efter beslut av styrelsen, betalad av bostadsrättshavaren till bostadsrättsföreningen. Styrelsen har nu beslutat att en avgift på 250 kr/månad kommer börja debiteras bostadsrättshavaren. Avgiften är till för att täcka ökade administrativa kostnader samt ökad timåtgång för våra fastighetsskötare vid andrahandsuthyrningar. Mer information kring andrahandsuthyrning finns på denna sida.

Möbler/grillar bakom låghuset, runt fastigheterna
Det är inte tillåtet att använda ytorna kring våra fastigheter för permanent förvaring av utemöbler/grillar/dylikt. Idag står ett antal utemöbler/bord/grillar mot låghusets baksida, varav en del är fastkedjade i husets vägg; dessa ska genast tas bort av ägarna som ställt dit dem.

Renovering/ombyggnad av kök & badrum
Framöver kommer styrelsens godkännande krävas före arbeten med kök/badrum får påbörjas. Anledningen till detta är att förhindra användande av oseriösa byggföretag. En inspektion utförs före arbetet påbörjas och en besiktning utförs efter att arbetet slutförts. Se följande länkar för blanketter för ansökan om tillstånd för kök & för badrum.

Trivselreglerna har uppdaterats och kan läsas på denna sida.