Informationsblad för augusti 2017

Nya medlemmar
Vi välkomnar 11 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 3 maj 2017 tom
1 augusti 2017.


Föreningens parkeringsplatser
Samtliga parkeringsplatser kommer bli avgiftsbelagda, dvs även platserna utan elstolpe. Mer information kommer gå ut senare om hur parkeringsövervakningen kommer fungera, vilket datum det börjar gälla samt när ni kan ställa er i kö/skriva avtal för parkeringsplatserna utan elstolpe. Observera att parkering endast får ske på de uppmärkta parkeringsplatserna för att inte blockera åtkomst för utryckningsfordon.


Balkongrenoveringarna fortsätter
Samtliga balkonger kommer att renoveras samt inglasas enligt beslut/information på tidigare årsstämmor, detta gäller även för låghuset. Entreprenören kommer höra av sig till alla boenden med information om tider m.m. när det blir aktuellt för erat hus. Näst på tur kommer vara hus R4.


Fimpar/skräp slängs från balkonger
Vi påminner om att fimpar/skräp absolut inte får slängas ut från balkonger/fönster p.g.a. brandrisk samt allmän nedskräpning i området!