Nya parkeringsavgifter

Samtliga parkeringsavgifter (inkl. garage) har höjts med med 5 % fr.o.m. 2021-01-01. De nya priserna gäller enligt nedan, mer information om parkeringsplatser/garage finns även på denna sida.

Parkeringsplatser utan eluttag för motorvärmare – 184 kr/månad.

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare – 263 kr/månad.

Parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare och laddning av el-bil – 263 kr/månad för P-platsen + en schablonavgift på 350 kr/månad för elförbrukningen (totalt 613 kr/månad).

Äldre kallgarage – 473 kr/månad i kallhyra.

Nyare varmgarage – 840 kr/månad i kallhyra + bränsletillägg/kvadratmeter enligt Mälarenergis taxa.

Observera även tidigare skrivning om laddning av laddhybrid/elbil:
Elsäkerhetsverket avråder från att ladda elbilar i ett vanligt shukouttag/vägguttag/motorvärmaruttag. Anledningen är att ett vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under en lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas. Av ovan nämnda anledning har Styrelsen beslutat att det är förbjudet att ladda sin laddhybrid/elbil i dessa vanliga uttag.

Kontakta Områdeskontoret för att hyra särskild parkeringsplats med eluttag för laddning av elbil; föreningen har idag 50 st. sådana parkeringsplatser runtom i området.