Inbrott i förråd till bl.a. R15 & R21

Det har varit inbrott och inbrottsförsök bl.a. genom förrådsdörrarna till R15 & R21 tidigare under sommaren, samt flera gånger under den senaste veckan.

Styrelsen ser över möjligheterna att förbättra ytterdörrar/övervakningen, men ber samtidigt under tiden alla boende i låghuset (och särskilt till R13, R15A/B, R17, R19, R21A/B, R23) att:

  • Tillse att dörrar till gemensamma utrymmen stängs och låses ordentligt efter er.
  • Ha om möjligt ej (stöldbegärliga) värdesaker förvarade i förråden.

Vid uppmärksammande av pågående inbrott ska polis tillkallas. Vid konstaterat inbrott i förråd ska polisanmälas göras. Vid skador på dörrar eller låsbleck till förråd ska MARKs Felanmälan kontaktas (dagtid på vardagar – Tfn 021- 475 65 65). Om skador på dörrar till dessa utrymmen upptäcks under helger (dvs om inte dörren kan stängas/låsas ordentligt) så ska Fastighetsjouren tillkallas (Tfn 021-35 01 00).