Kontrollera era förråd (regelbundet)

Det har dessvärre rapporterats in inbrott i förråd i låghuset och försök till inbrott i minst ett höghus, de som har fått sina förrådsdörrar uppbrutna kommer kontaktas, men fastighetsskötarna har inte gått igenom samliga förråd i föreningen så vi ber alla boende att kontrollera sina förråd och se om dörrar/lås brutits upp eller (nät)väggar förstörts. Kontakta MARKs felanmälan om låsbleck/motsv. måste repareras/bytas ut.

Ta för vana att regelbundet kontrollera era förråd. Det finns kameraövervakning i höghusens källare (förråd & cykelrum) samt vindar men det underlättar stort i arbetet att ta fram rätt videosekvens till polisen om man vet när (ungefärligt datum) ett inbrott skett.