Försäkringsinformation och skadehanteringsprocessen

Vad gäller vid olika skador i lägenheten och vilka försäkringar kan gälla?
Det finns minst 4 olika typer av försäkringar som reglerar skador i fastigheten och dess
lägenheter.

 1. Föreningens Fastighetsförsäkring
 2. Bostadsrättstilläggsförsäkring
 3. Bostadrättshavarens privata Hemförsäkring
 4. Föreningens Ansvarsförsäkring

Vad gäller de olika försäkringarna för, och vem betalar självrisken?

BRF Rekylens fastighetsförsäkring reglerar skador på fastighetens stomme, avlopp- vatten-
och värmerör. BRF Rekylen betalar självrisken.

Alla lägenheter har en egen Bostadsrättstilläggsförsäkring som reglerar skador på ytskikt
och fasta inventarier i lägenheten som Bostadsrättshavaren (BRH) ansvarar för enligt
Föreningens Stadgar §38. BRH betalar självrisk och kostnad p.g.a. avskrivningar och
åldersavdrag. Väljer BRH, vid reglering av en skada, ett dyrare material än vad
Försäkringsbolaget tillhandahåller så betalar BRH för mellanskillnaden. Tänk här på att
försäkringsbolagen har betydligt bättre priser på material än vad en BRH kan få själv.

Hemförsäkringen är BRH egen personliga försäkring som reglerar skador på lösöre samt
övriga skador enligt ovan om BRH orsakat skadorna på grund av vårdslöshet eller
försummelse. Hemförsäkringen reglerar även extra kostnader som BRH kan drabbas av vid
en skada i sin bostad: t.ex för ett tillfälligt boende. Se villkor i ert försäkringsbrev.

Föreningens Ansvarsförsäkring reglerar BRH självrisk i de fall där skadorna i bostaden är
förorsakade av skador uppkomna från fastighetens stomme, avlopp- vatten- eller värmerör.
Se bl.a. Bostadsrättslagen kap 7 §12.

Om du som Bostadsrättshavare (BRH) drabbas av en vatten- eller brandskada – gör
omgående en felanmälan!
Om skadan upptäcks under vardagar mellan kl. 07-16 så anmäls skadan till MARK, tel:
021-475 65 65 eller via mejl till fel@markbolagen.se (för mindre akuta felanmälningar).

Om skadan upptäcks under vardagar kl 16-07 el. under helg, och skadan måste åtgärdas
omgående, så kontaktas fastighetsjouren på tel: 021-35 01 00. OBS: Vid tillkallande av
Fastighetsjouren vid icke akut skada kommer kostnad för utryckning debiteras boende som
beordrat arbetet.

Skaderegleringens gång

 1. Skadan anmäls av BRH till MARK (om det gäller en enskild lgh).
 2. MARK, på uppdrag av Styrelsen, anmäler skadan till Länsförsäkringar Bergslagen.
 3. MARK kontaktar BRH och meddelar ärendenummer som ska användas av BRH vid
  anmälan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen enligt p.4 nedan.
 4. BRH ska därefter anmäla skadan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen hos
  Länsförsäkringar Bergslagen tel: 021-19 01 00 och där uppge ärendenumret. BRH
  bör även anmäla skadan till sin personliga Hemförsäkring.
 5. MARK kontaktar BRH för att boka tid för skadebesiktning.
 6. Försäkringsbolaget informerar BRH om skadereglering enligt Bostadsrättstillägget.
 7. MARK informerar BRH hur och när skadan ska åtgärdas av utsedd entreprenör.
 8. MARK informerar Styrelsen när skadan slutligen är åtgärdad.

OBS! Villkoren i denna skade-/försäkringsinformation kan när som helst ändras,
tillfråga Styrelsen eller ditt försäkringsbolag om den senaste informationen.


För mer information, se följande pdf-er:
Lathund vid skadorKöpsinformationSärskilt villkor.