Tänk på att husen är lyhörda

Kom ihåg att våra hus är väldigt lyhörda och att ljud sprider sig långt via väggar och trapphus. Speciellt viktigt är det att tänka på detta mellan tiderna 22 och 07. Varje utryckning i samband med störning kostar 2255 kronor för den boende i lägenheten.