Förbättrad ventilation i bastun

Renoveringen av bastun är nu slutförd. Förutom att tak och väggar har målats har även ny ventilation monterats. Ventilationen startas manuell via ett tidur innanför dörren till lokalen. Ventilation ska startas innan ni börjar duscha och basta. Läs instruktionerna som finns i lokalen för mer information.

Läs mer om vår bastu

 

bastu33