Ombyggd föreningslokal, nya övernattningslägenheter

Föreningslokalen och övernattningslägenheterna är nu tillgängliga för uthyrning till föreningens medlemmar.

Föreningslokalen har plats för 40 personer och kommer att kosta 400 kr/dag i hyra. För att boka lokalen kontaktas Vicevärden, mer information samt ordningsföreskrifter finns på hemsidans undersida för föreningslokalen.

Övernattningslägenheterna kommer fram till årsskiftet 2018/2019 kosta 250 kr/dag i hyra. Ritningar/bilder på övernattningslägenheterna finns på hemsidans undersida för dessa, med mer information samt ordningsföreskrifter. För att boka lägenheterna kontaktas Vicevärden.

Öppna visningar av lägenheterna kommer ske tisdag 11/9 kl. 1700-1930 & lördag 15/9 kl. 1300-1500.