Informationsblad för oktober 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 10 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 21 augusti t.o.m. 21 oktober!

Motorfordon får ej förvaras i cykelrummen
Det är inte tillåtet att förvara moped/motorcykel/liknande motorfordon i cykelrummen. Detta p.g.a. brandrisken samt risk för läckage/farliga ångor i dessa mindre utrymmen. Om det står någon moped/motorcykel i ett cykelrum idag ska ägarna genast flytta ut dessa utanför fastigheterna. Detta meddelande gäller d.v.s. inte eldrivna cyklar/elektriska rullstolar/motsvarande.

Kameraövervakning av förråd, cykelrum
Enligt motionsbeslut på årsstämman 2020-06-16, med anledning av inbrott i förrådsutrymmen samt cykelrum, har arbetet med installation av övervakningskameror (CCTV) påbörjats.

Kamerorna placeras innanför dörrarna i föreningens förrådsutrymmen och cykelrum.
I höghusens källarvåning kommer en kamera att monteras utanför hissen, detta innebär att hela utrymmet från hissen och bort mot tvättstugan kommer att övervakas.

Inspelat material kommer endast att granskas efter inträffad skadegörelse eller inbrott.

Tidplan
Etapp 1: Installation av kameraövervakning enligt ovan i alla höghus, montagearbetet påbörjades tidigare i oktober och slutföres snart. Skyltning uppförs i kamerornas närhet innan de tas i bruk.
Etapp 2: Installation i låghusets förråd/cykelrum, detta beräknas starta under våren/sommaren 2021. Omfattningen för låghuset kommer att utredas under vintern 2020/2021.

Vid frågor ang. kameraövervakningen ska Styrelsen kontaktas. Kontaktuppgifter finns här.

Renovering av bastun
Bastun har varit stängd för bokning sedan april p.g.a. smittoreducerande åtgärder med anledning av Coronaviruset. Det har nu beslutats att trälavar samt bastuaggregat ska bytas ut så att bastun är upprustad när den åter öppnar. Arbetet påbörjas nästa vecka, information kommer sedan anslås när detta arbete är färdigställt och bastun åter är bokningsbar.

Nödbelysning i höghusen
De nyligen installerade nödbelysningarna i taket på höghusens våningsplan lyser med ett ”svagt grönt sken” när den vanliga belysningen är tänd, detta är helt i sin ordning och behöver inte felanmälas till fastighetsskötare. Om en nödbelysning däremot slutar fungera helt så uppskattas det att en felanmälan görs.

Tillse att branddörrar stängs igen
Det förekommer att branddörrar (ståldörrarna) ställs upp med kilar, hopvikta tidningar eller dylikt och därefter lämnas öppna. När du är klar med ditt tillfälliga arbete (ex. flytt av materiel mellan rum) så tillse att branddörrarna sedan helt stängs igen och inget blockerar gångarna, för att vidhålla god brandsäkerhet och fria utrymningsvägar i fastigheterna.

Matning av djur
Vi ber alla att inte ställa ut mat runt fastigheterna – oavsett om det är till fåglar, harar, möss eller råttor! Även upphängda talgbollar kan dra till sig råttor när maten ramlar ner på marken.

Tilläggsförsäkring på fastighetsförsäkringen
Föreningen har sedan tidigare tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Om lägenhetsinnehavare får fel på vitvaror, exempelvis kyl, frys, tvättmaskin eller diskmaskin, ringer innehavaren Länsförsäkringar Bergslagen på tfn 021-19 01 00 och ber att få anmäla en skada. Lägenhetsinnehavaren ska då uppge föreningens org. nummer 778000-5042. Mer information om denna tilläggsförsäkring finns på följande länkar: Lathund vid skadorKöpsinformationSärskilt villkor.

Det rekommenderas att alla boende har en egen hemförsäkring då endast fast inredning kompenseras för av föreningens tilläggsförsäkring vid ex. brand/vattenskada.