Informationsblad för mars 2018

Nya medlemmar
Vi välkomnar 17 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 8 december 2017 t.o.m. 17 mars 2018!

Årsstämma 2018
Årets föreningsstämma kommer äga rum 2018-04-24. Kallelse samt årsredovisning kommer snart delas ut till alla medlemmar.

Övernattningslägenheter
En öppen visning kommer ske för en av övernattningslägenheterna, måndag den 23e april kl. 14.00 – 19.00. Ingång till övernattningslägenheterna är på norra sidan av fastighet R8.

Takarbeten
Säkerhetsarbetet med att byta ut takräcken på föreningens samtliga hus pågår just nu, när detta arbete är klart kommer montage av solceller att påbörjas.

Nytt avtal med ComHem
I föreningens nytecknade avtal med ComHem ingår nu en kollektiv TV- och bredbandsanslutning. Det nya avtalet träder i kraft 2018-05-01 och då får samtliga lägenheter kostnadsfri tillgång till TV & bredband, se mer information i tidigare inlägg. Praktisk information från ComHem angående denna anslutning finns i denna pdf. 

Entrémattor
Det har nu lagts ut nya entrémattor innanför portarna till fastigheterna. Dessa mattor hyrs av ett företag som byter ut dem till rena mattor varannan vecka under vinterhalvåret och var fjärde vecka under sommaren. Förhoppningsvis ska detta leda till en renare och trevligare innemiljö för oss boende i föreningen. Olyckligtvis försvann en av mattorna ganska omgående efter att den blivit utlagd, styrelsen vill understryka att föreningen hyr dessa mattor tillsammans med tjänsten att de ska bytas ut till rena mattor regelbundet.