Informationsblad för juli 2020

Nya medlemmar
Vi välkomnar 15 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 30e april t.o.m. 2a juli!

Med anledning av Covid-19 / Coronaviruset
Vi har alla ett ansvar att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar i denna pandemi. Visa hänsyn till andra boende, ex. genom att inte trängas i entréer och hissar om så är möjligt.

Månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgifter för medlemmar som ej betalar i tid).

Andrahandsuthyrningar
Fr.o.m. 1 januari 2021 kommer en administrativ avgift tas ut för varje månad som en lägenhet är uthyrd i andrahand. Avgiften läggs till på bostadsrättshavarens avgiftsavi och är bestämd till del av gällande prisbasbelopp enligt stadgetexten nedan:

§12 Överlåtelse- och pantsättningavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
”[…] Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad.”

Årets prisbasbelopp är 47 300 kr och avgiften skulle i år motsvara 394 kr/månad. Denna avgift kommer alltså att justeras efter varje års nya prisbasbelopp.
Läs mer om andrahandsuthyrningar på denna sida.

Sopor
Tyvärr måste Styrelsen fortsätta påminna om att fimpar/skräp absolut inte får slängas på marken i området på grund av brandrisk samt allmän nedskräpning i området. Släng era hushållssopor i Molokerna, detta gäller även rester från hämtmat (kartonger, muggar osv). Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp. Tillse även att inte dessa papperskorgar blir överfyllda.

Återställning av mark bakom låghuset
Under balkongrenoveringarna för låghuset blev marken på vissa ställen uppkörd av arbetsfordon. Marken skulle ha återställts före sommaren av entreprenadföretaget, men arbetet har blivit försenat. Styrelsen återkommer när mer information finns tillgängligt kring detta.