Årsmötesprotokoll, förändringar i styrelsen

Årsstämman 2020
Tisdagen den 16e juni 2020 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Stämman var tidigare planerad att genomföras utomhus, men på grund av kraftigt regn sedan eftermiddagen så beslöts att hålla stämman inne i föreningslokalen, vilket fungerade bra med den fysiska distanseringen då det var 25 röstberättigade närvarande.
Läs årsmötesprotokollet här (pdf)
Årsredovisningen (2019) finns här (pdf)

Förändringar i styrelsen
I samband med årsmötet blev det en del förändringar i styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande – Ulf Sandberg (R2)
Vice Ordförande – Per-Olov Pettersson (R4)
Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)
Ledamot – Peter Eriksson (R7)
Ledamot – Henrik Larsson (R35)
Suppleant – Karl Lindström (R10)
Suppleant – Kasper Friberg (R25)

Kontaktuppgifter till styrelsen finns som tidigare på föreningens hemsida.