Informationsblad för april 2020

Betalningar på Områdeskontoret
Har du ett betalningsärende till Områdeskontoret så kom ihåg att endast kontant betalning är möjlig. Ta helst med jämna pengar om så är möjligt.


Årsstämman
I mars beslutade Styrelsen att senarelägga årsstämman av hänsyn till föreningens medlemmar tillhörande riskgrupper. Den 15e april kom en tillfällig lag som ger större möjligheter till medlemmar att rösta i föreningsstämmor via ex. ombud samt poströstning. Det har dock inte skett någon förändring kring det sista möjliga stämmodatumet (30 juni), så stämman kommer mest troligt ske före dess, såvida ingen lagändring sker. Hur och när årsstämman sker, kommer att redovisas i stämmokallelsen.


Med anledning av Covid-19 / Coronaviruset
Vi har alla ett ansvar att följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar, det samma gäller nu i denna pandemi. Visa hänsyn till andra boende, ex. genom att inte trängas i entréer och hissar om så är möjligt.

I föreningens gym rekommenderas framöver max. 3 personer i lokalen samtidigt för att minska smittspridning. Vänligen följ rekommendationen och kom ihåg att rengöra utrustningen efter användning, se anslag i lokalen.

Föreningens bastu kommer att stängas för att minska smittspridning, information delges senare när den åter blir tillgänglig för användning.

Risk för gräsbränder
Det är fortsatt stor risk för gräsbränder i Västmanlands län så iaktta försiktighet vid grillning i området. Följ information från Västerås Stad för att se om eldningsförbud el. grillningsförbud ev. träder i kraft. Tyvärr måste Styrelsen fortsätta påminna om att fimpar/skräp absolut inte får slängas på marken i området på grund av brandrisken samt allmän nedskräpning i området.


Månadsavgiften

Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgift för medlemmar som ej betalar i tid).


Fjärrkontroller till entrédörrar

Inom föreningen förekommer ett rykte om att man till rabatterat pris hos företaget Låscenter kan köpa en fjärrkontroll till vissa portar som har möjlighet till automatisk dörröppning. Fullt marknadspris gäller för dessa och föreningen har inget särskilt avtal med Låscenter. På hemsidan fanns tidigare gamla prisuppgifter som inte längre är aktuella.


Behöver du hjälp med att handla livsmedel?
Västerås Stad informerar:

Om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp, bor i ordinärt boende och inte kan få hjälp av människor i din närhet eller andra frivilliga engagemang, kan du få hjälp av Västerås stads frivilliga resursgrupp (FRG). Behöver du hjälp med att handla livsmedel kan du ringa till Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25 (måndag-fredag klockan 07.30-17.00).

Tjänsten i sig är gratis, men dina varor betalar du själv. När du tagit kontakt med oss genom telefonnumret kommer vi ge dig information om hur våra frivilliga kommer identifiera sig och hur du betalar för dina varor. Vi vill att du ska känna dig säker när du använder tjänsten.
https://www.vasteras.se/frivilliga-corona