Årsstämma 16/6

Nedan följer information/kallelse till årsstämman 2020. Informationen har även delats även ut till föreningens boende under början av vecka 22.

Årsstämma
– tid: tisdag den 16 juni 2020 kl.18.00
– plats: utomhus, Rekylgatan (exakt plats meddelas senare)

Årsredovisning
– Utdelades till samtliga boende 2020-03-26

Motioner att avhandla under stämman
– 1 st. inkommen motion och styrelsens svar på denna. (Finns bifogat till den utdelade kallelsen).
– Presentation av lekområde bakom låghus. (Hänskjuten fråga från 2019).

Frågor
– De mötesdeltagare som har frågor angående årsredovisningen ska skriftligen lämna de till områdeskontoret Rekylgatan 6 senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00.
– Inga övriga frågor tas upp på årsstämman.

Varför anmälan om deltagande?
– Vi måste begränsa antalet deltagare, helst bara en deltagare från varje bostadsrätt. Fullmakt kan lämnas av de som inte kan deltaga. Inga efteranmälningar mottages.
– Lämna anmälan snarast och senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00.

Förhinder
– De som anmält deltagande men får förhinder, var vänlig meddela detta snarast till Inger Lövstrand 070-518 46 63

Vid anmälan, ange:
– Namn
– Antal deltagande
– Lgh.nr (ej det fyrsiffriga numret)
– Adress
Ovan anmälan lämnas till områdeskontoret Rekylgatan 6, senast tisdag 9 juni 2020 kl. 17.00. Om fysisk anmälan ej är möjlig kan mail skickas till: styrelsen@rekylen.se.

OBS! Ingen förtäring på årets stämma.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Brf Rekylen i Västerås