Strömbrytare på entrédörrar

Om du har behov av att ställa upp entrédörren så tänk på att det finns en strömbrytare att använda. Använd den istället för att hindra dörren från att gå igen så det senare riskerar att förstöra motorn.