Parkeringsbevakning – nytt företag

Fr.o.m. idag den 31a maj tar Securitas över bevakningen över föreningens förhyrda parkeringsplatser samt gästparkeringar.

Vid felparkerade fordon, ring: 0771-76 70 00

Ny områdeskod för Easypark (gästparkeringar): 61421
Gästparkeringspriset är 4 kr/tim.

Det är tillåtet att parkera i anslutning till våra portar för i/urlastning max 10 minuter. Tänk på att ställa bilen så att den inte är i vägen för utryckningsfordon. För större transporter t.ex. vid flyttning meddelar ni Securitas på 0771-76 70 00 så får ni parkera den tid ni behöver.