Månadsbladet för april 2015

Nyinflyttade/nya medlemmar

Mellan 20 mars och 24 april har vi fått 10 nya medlemmar till föreningen. Välkomna till oss på Rekylen!

Årsstämma

Årsstämman fyllde som vanligt Äventyrets matsal och många viktiga ämnen och intressanta frågor från medlemmar behandlades. Kul att det finns ett intresse. En ny styrelse valdes och presenteras på nästa sida. Röstlängden på årsstämman fastställdes till 88 röster från föreningen (104 personer från föreningen deltog).

Byte Mark för ekonomisk förvaltning

Under årsstämman förstod vi att det inte helt tydligt framgått hur bytet till Mark och gått till och vad det kommer att innebära. Alla boende på Rekylen fick ett brev daterat 2014-12-08 från MARK och vi hade fyra informationsträffar i lokalen, måndag 8 december kl.15-18, tisdag 9 december kl.17 -19, måndag 15 december kl.15 -18 och tisdag 16 december kl.15 -19. Dessa informationsträffar fanns för att ge just information och i detta fall angående övergången till Mark vad gäller vissa tjänster. För de som inte deltog vid ovanstående tillfällen och ändå har funderingar kommer här en kort sammanställning av informationen.
Styrelsen handlar upp vissa tjänster och gör det av det företag som har de bästa tjänsterna till de bästa priserna. I detta fall ansåg styrelsen att Mark hade klara fördelar jämfört med Riksbyggen på flera punkter. Detta gör att det vore fel av styrelsen att inte köpa dessa tjänster av just Mark. Tjänsterna det gäller är yttre förvaltning och ekonomisk förvaltning. Att vi köper dessa tjänster från Mark innebär inte att vi upphör att vara en Riksbyggenförening. Styrelsen arbetar inte för att vi ska gå ur Riksbyggen men kan inte heller sägas jobba aktivt för att vi ska vara kvar som en Riksbyggenförening. Det som är mest fördelaktigt måste få avgöra. Har ni ytterligare frågor får ni komma förbi och prata på tisdagar kl 18-19 i R8.

Byggnationen

  • Nästa etapp med garage ska snart påbörjas. Arbetet kommer att inledas med rivning av de gamla garagen så snart vädret tillåter. Bedömt under april månad. Ambitionen är att garagen ska vara klara till sommaren 2015.
  • På baksidan av låghuset behöver en översyn. Så snart vädret tillåter kommer därför bland annat trappor bytas ut och en lättare röjning i vissa skogspartier genomföras.

Styrelse 2015

Vi hälsar alla i den nya styrelsen välkomna, nytillkomna som veteraner.

Styrelse 2015 Namn/Post/Adress

  • Jonatan Elvgren Ordförande R19
  • Inger Lövstrand Sekreterare R35
  • Ulf Sandberg Vice ordf. R2
  • Björn Enström Ledamot R10
  • Fredrik Tuvesson Ledamot R19
  • Tobias Barkskog Ledamot R33
  • Per-Olov Pettersson Suppleant R4
  • Ann-Marie Johansson Suppleant R6

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att alla har en egen hemförsäkring. Den försäkringen som ingår i årsavgiften ersätter inte på något sätt den egna hemförsäkringen.

Vattenläcka

Kontrollera med jämna mellanrum i skåpet under diskbänken så att det inte har droppat vatten. Droppande vatten orsakar stora skador.

Vävstugan på gång!

Är du intresserad av vävning, lägg en lapp i lådan vid expeditionen Rekylgatan 8, med namn och adress tar vi kontakt.

Månadsavgiften

Det är MYCKET VIKTIGT att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försening med avgiften innebär extra kostnad för föreningen! Det är värt att tänka till ytterligare en gång på detta område bland annat med tanke på nya kontonummer till vår nya ekonomiska förvaltare.

Jourtjänster

Ring endast Marks jourtelefon vid akuta problem. Om Mark tvingas rycka ut av anledningar som är av sådan art att de tveklöst hade kunnat vänta till ordinarie arbetstid för fastighetsskötarna kan kostnaden för utryckningen komma att debiteras den boende. Försök att höra av er till fastighetsskötarna under dagtid. De kan oftast åtgärda problemen och det blir mycket billigare för föreningen. Läs mer under kontakt och felanmälan.

Dörrarna till entréerna, dörrar i cykelrum mm.

Stäng dörrar till entréer, dörrar i källare, dörrar till cykelrum.

Styrelsen/gm
Jonatan Elvgren, Ordförande.