Informationsblad för maj 2019

Kontakt av störningsjouren
Varje utryckning i samband med en anmäld störning kostar ca 2 300 kronor. Det förekommer ibland att störningsjouren kontaktas trots att det inte går att fastställa vilken lägenhet som störningen kommer från, i de fallen får föreningen betala avgiften (dvs alla vi medlemmar tillsammans). P.g.a. detta så ta först reda på vilken lägenhet det gäller, ring därefter helst på hos personen som stör. Vid akuta ärenden ska polis kontaktas!

Påminnelse om hemförsäkring
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till fastighetsförsäkringen, dock bör alla boende ha en egen hemförsäkring då ex. lösöre ej kompenseras för av föreningens försäkring. Mer information finns i följande dokument om försäkringen: Lathund (.pdf)Köpsinformation (.pdf)Särskilt villkor (.pdf).

Tvättider, kontakt av fastighetsjouren/vicevärd
Vicevärden påminner om att hålla tvättiderna nu när bokningssystemet har bytts ut; dörrarna låses exakt när tiden tar slut och det förekommer frekvent att folk kontaktar vicevärden för att bli insläppta i tvättstugorna på kvällstid efter missade tider. Kontaktas fastighetsjouren eller vicevärd på icke-akuta ärenden för upplåsning så debiteras den boende. De som har tvättmaskin i bostaden bör inte använda denna senare än kl. 21:00, för att inte störa grannar.

Angående bokning av övernattningslägenhet/föreningslokal
Om övernattningslägenhet eller föreningslokal ej avbokas i tid (senast 1 vecka före uthyrningsdatumet) så kommer medlemmen att debiteras för bokningen.