Informationsblad för juni 2018

Nya medlemmar
Vi välkomnar 18 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 18e mars 2018 t.o.m. 15e juni 2018!


Årsstämma 2018
Tisdagen den 24e april 2018 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås, i matsalen på fd Lillhagaskolan. I samband med årsmötet blev det en del förändringar i styrelsen.
Nuvarande styrelsesammansättning med nya inröstningar är:

  • Ordförande – Ulf Sandberg – (omval)
  • Vice Ordförande – Per-Olov Pettersson
  • Sekreterare – Inger Lövstrand
  • Ledamot – Peter Eriksson
  • Ledamot – Ann-Marie Johansson – (omval)
  • Ledamot – Håkan Sandberg – (nyval)
  • Suppleant – Karl Lindström
  • Suppleant – Egon Gunnarsson – (nyval)
  • Suppleant – Fredrik Lindgren – (nyval)


Arbetsgrupp för yttre miljö
De boende som är intresserade av att träffas i en arbetsgrupp och diskutera om vår gemensamma yttre miljö samt arbeta fram förändrings-/förbättringsförslag, kan anmäla sitt intresse till Inger Lövstrand (inger@lovstrand.se / 0705184663), före 1 september. Styrelsen meddelar sedan mötesplats och tid för arbetsgruppens första möte.


Bokning av tvätt/bastu på internet
Nu går det att boka tid för tvätt samt bastu via föreningens hemsida. Under länkarna ”Tvättstugor” respektive ”Bastu” finns mer information om länk till bokningssidan och användarnamn/lösenord. Bokningssidan ser liknande ut som den sida som visas på pekskärmarna utanför tvättstugorna. De som idag inte kan boka bastun men vill göra så får först kontakta områdeskontoret.


Övernattningslägenheter
Övernattningslägenheterna börjar bli färdiga. Lägenheterna visades för de boende den 23e april (dessvärre var de då inte möblerade) och styrelsen kommer informera om när de är möjliga att boka.


Angående PEABs planerade bygge på Haga
I VLT gick det förra veckan att läsa om PEABs planerade 9-våningshus vid grönytan/hundrastgården (bredvid ICA Haga). Styrelsen har ingen mer information om de planerade byggnationerna men kommer underrätta medlemmarna när mer information finns tillgängligt.


Fjärrkontroll till entrédörrar

Det går att köpa fjärrkontroller för att öppna entrédörrarna, för de portar som har automatöppnare installerade. Priset är ca 450 kr [Justering: detta pris gäller inte längre] kontakta områdeskontoret företaget Låscenter i Västerås för mer information.