Informationsblad för juli 2021

Nya medlemmar

Vi välkomnar 19 nya medlemmar som flyttat in i föreningen från 22a april 2021 t.o.m. 2a juli 2021!

Årsstämman

Måndagen den 21a juni 2021 anordnades årsstämma för Brf Rekylen i Västerås. Årsredovisning för 2020 finns här. Stämmoprotokollet finns här.

Förändringar i Styrelsen

I samband med årsstämman blev det en del förändringar i Styrelsen, ny styrelsesammansättning är enligt nedan:

Ordförande – Ulf Sandberg (R2)

Vice Ordförande – Peter Eriksson (R7)

Sekreterare – Inger Lövstrand (R35)

Ledamot – Anders G Carlsson (R10)

Ledamot – Lena Gångare (R10)

Ledamot – Henrik Larsson (R35)

Suppleant – Maria Blom (R10)

Suppleant – Edite Mostardinho (R27)

Kontaktuppgifter till Styrelsen finns här.

Städning av tvättstugor

På förekommen anledning påminner Styrelsen om de skötselregler som gäller för tvättstugorna, bl.a. ska torktumlare & tvättmaskiner tömmas från ludd/skräp/djurhår och städning i övrigt utföras enligt anslag på informationstavlor. Om inte städningen utförs ordentligt måste föreningen ta in mer städning från ett externt bolag, vilket kommer bli kostsamt.

Gym, bastu, föreningslokal öppnar upp igen

Föreningens lokaler (gym, bastu, föreningslokalen) är nu (fr.o.m. 1a juli) åter öppnade för nyttjande. Bastun fick under hösten 2020 nytt aggregat samt trälavar, om du inte har tillgång till bastun så kontakta Områdeskontoret för programmering av din nyckelbricka.

Bollspel nära husen

Undvik att spela fotboll/andra bollsporter alldeles intill fastigheterna då en felsparkad boll lätt kan träffa en ruta, buskage kan trampas ner osv. Det finns bra gräs- samt grusplaner för detta ex. nere vid parken istället.