Informationsblad för januari 2023

Garage tillgängliga för uthyrning
Följande fordonskontrollen som utfördes i slutet av förra året så finns det i skrivande stund 17 st. garage tillgängliga i föreningen – prata med vicevärden om du vill hyra ett garage. Enligt föreningens parkeringspolicy så måste ett hushålll ha ett påställt fordon registrerat på sig för att kunna hyra en p-plats el. garageplats.

Sena inbetalningar av månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i tid till föreningen (senast enl. förfallodatum). Vissa månader är det tyvärr stora summor som ej betalas in i tid – detta innebär extra kostnader för föreningen (dvs extra kostnader för alla oss boende).

Samboprövning som skäl för andrahandsuthyrning
Ett av de godtagbara skälen till andrahandsuthyrning är att prova på att vara sambo på annan adress. Hyresnämndens praxis är att detta anses vara ett giltigt skäl i högst 1 år. För att behandla alla ansökningar lika så kommer Styrelsen följa Hyresnämndens praxis.

Övervakningskameror monterade i låghuset
Efter motionsbeslut på årsstämman 2020-06-16, med anledning av inbrott i förrådsutrymmen samt cykelrum, så monterades efter hösten 2020 övervakningskameror i höghusens förråds- och cykelutrymmen. En passande omfattning (och möjliga tekniska lösningar/dragningar) för låghuset började sedan utredas.

Följande flertalet inbrott i förråd i låghuset under sommaren 2022 så påskyndades arbetet med att stärka övervakningen/skalskyddet genom bl.a. förstärkta brytskydd till vissa ytterdörrar och beställning av ståldörrar till ett antal förrådsutrymmen. Övervakningskameror är nu monterade och aktiva i ett antal cykelrum/skyddsrum/förrådsgångar i låghuset. Inspelat material kommer endast att granskas efter inträffad skadegörelse eller inbrott. Vid frågor ang. kameraövervakningen ska Styrelsen kontaktas.

Säkerhetsåtgärder till gymmet
Det har varit problem med nattligt stök och nerskräpning i gymmet. Det kommer därför monteras en övervakningskamera i gymmet – denna kommer endast spela in material under nätterna (när gymmet inte får användas). Gymmets “ytterdörr” har förstärkts, och ogenomskinlig plastfilm kommer appliceras på fönstrena. Styrelsen påminner att gymbesökare själva ska plocka upp sitt skräp efter sig – så får vi alla ett trevligare gymbesök.

Renovering av tvättstugorna
Föreningens tvättstugor har länge varit i behov av upprustning, Styrelsen har nu beställt renovering av tvättstugan i R2 – vilket bl.a. kommer inkludera nytt golv, rivning av “betongsocklar” under tvättmaskiner, demontering av gammal utrustning som ej används (ex. värmeaggregat), ersättande av “trätorkskåp” till moderna torkskåp osv. Efter R2 kommer resterande tvättstugor i föreningen rustas upp i varsin ordning. Berörda boende kommer aviseras när renovering av aktuell tvättstuga börjar närma sig och vart de istället hänvisas till. Det är “lite sisådär” med städningen i vissa tvättstugor, och t.o.m. riktigt dåligt i andra tvättstugor. Det är de boende som ansvarar för den dagliga städningen i tvättstugorna – dvs efter varje utfört tvättpass. Lämna föreningens gemensamma lokaler som du vill finna dem!

Skräp i förrådsgångar och gemensamma utrymmen
I den tidigare utförda brandskyddsgenomgången av föreningens fastigheter anmärktes på att det stod diverse brandfarligt materiel (allt från diverse skräp/bråte till ex. barnvagnar) i en del trapphus, vindsgångar, förrådsgångar, cykelrum samt andra allmänna utrymmen.

Styrelsen ber er att följa de gällande brandskyddsföreskrifterna och inte blockera dessa utrymmen (eller för den delen lämna av saker som egentligen ska lämnas till återbruket genom den boendes egen försorg). Det slängs även en hel del snus och fimpar på marken – det finns papperskorgar och askkoppar framför entréerna som ska användas istället.

Exempel från nyligen taget foto: om det utbryter brand på denna vind är det en risk att rökdykare inte vill gå in där eftersom passagen är blockerad av möbler/bråte.

Försäkringsinformation / Skadeärendehanteringsprocessen

Vad gäller vid olika skador i lägenheten och vilka försäkringar kan gälla?
Det finns minst 4 olika typer av försäkringar som reglerar skador i fastigheten och dess lägenheter.

  1. Föreningens Fastighetsförsäkring
  2. Bostadsrättstilläggsförsäkring
  3. Bostadrättshavarens privata Hemförsäkring
  4. Föreningens Ansvarsförsäkring

Vad gäller de olika försäkringarna för, och vem betalar självrisken?

  1. BRF Rekylens fastighetsförsäkring reglerar skador på fastighetens stomme, avlopp- vatten- och värmerör. BRF Rekylen betalar självrisken.
  2. Alla lägenheter har en egen Bostadsrättstilläggsförsäkring som reglerar skador på ytskikt och fasta inventarier i lägenheten som Bostadsrättshavaren (BRH) ansvarar för enligt Föreningens Stadgar §38. BRH betalar självrisk och kostnad p.g.a. avskrivningar och åldersavdrag. Väljer BRH, vid reglering av en skada, ett dyrare material än vad Försäkringsbolaget tillhandahåller så betalar BRH för mellanskillnaden. Tänk här på att försäkringsbolagen har betydligt bättre priser på material än vad en BRH kan få själv.
  3. Hemförsäkringen är BRH egen personliga försäkring som reglerar skador på lösöre samt övriga skador enligt ovan om BRH orsakat skadorna på grund av vårdslöshet eller försummelse. Hemförsäkringen reglerar även extra kostnader som BRH kan drabbas av vid en skada i sin bostad: t.ex för ett tillfälligt boende. Se villkor i ert försäkringsbrev.
  4. Föreningens Ansvarsförsäkring reglerar BRH självrisk i de fall där skadorna i bostaden är förorsakade av skador uppkomna från fastighetens stomme, avlopp- vatten- eller värmerör. Se bl.a. Bostadsrättslagen kap 7 §12.

Om du som Bostadsrättshavare (BRH) drabbas av en vatten- eller brandskada – gör omgående en felanmälan!
Om skadan upptäcks under vardagar mellan kl. 07-16 så anmäls skadan till MARK, tel: 021-475 65 65 eller via mejl till fel@markbolagen.se (för mindre akuta felanmälningar).

Om skadan upptäcks under vardagar kl 16-07 el. under helg, och skadan måste åtgärdas omgående, så kontaktas fastighetsjouren på tel: 021-35 01 00. OBS: Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut skada kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.

Skaderegleringens gång
1. Skadan anmäls av BRH till MARK (om det gäller en enskild lgh).
2. MARK, på uppdrag av Styrelsen, anmäler skadan till Länsförsäkringar Bergslagen.
3. MARK kontaktar BRH och meddelar ärendenummer som ska användas av BRH vid anmälan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen enligt p.4 nedan.
4. BRH ska därefter anmäla skadan till Bostadsrättstilläggsförsäkringen hos Länsförsäkringar Bergslagen tel: 021-19 01 00 och där uppge ärendenumret. BRH bör även anmäla skadan till sin personliga Hemförsäkring.
5. MARK kontaktar BRH för att boka tid för skadebesiktning.
6. Försäkringsbolaget informerar BRH om skadereglering enligt Bostadsrättstillägget.
7. MARK informerar BRH hur och när skadan ska åtgärdas av utsedd entreprenör.
8. MARK informerar Styrelsen när skadan slutligen är åtgärdad.

Läs mer i denna försäkringsinfo från Länsförsäkringar Bergslagen (PDF).

OBS! Villkoren i denna skade-/försäkringsinformation kan när som helst ändras, tillfråga Styrelsen eller ditt försäkringsbolag om den senaste informationen.