Informationsblad för februari 2020

Stäng och lås dörrar till gemensamhetsutrymmen
Styrelsen vill påminna alla om vikten av att stänga dörrar efter sig till våra gemensamhetsutrymmen (förrådsutrymmen, utrymmen för cykelparkering, garage m.fl.) och känna efter att dörrarna har gått i lås ordentligt. Detta då det har skett flera inbrott i förråd samt cykelförråd i föreningens fastigheter. Det anmärks av flera medlemmar att dessa dörrar frekvent står öppna/obevakade.

Månadsavgiften
Det är mycket viktigt att månadsavgiften betalas in i rätt tid. Försenad inbetalning av avgiften innebär extra kostnader för föreningen (samt förseningsavgift för medlemmar som ej betalar i tid).

Lägenhetsnummer
Vid kontakt med Områdeskontoret så ska lägenhetsnumret uppges (max 3 siffror, ex. #123), inte Lantmäteriets nummer (vilket är 4 siffror och börjar på minst 1000; ex. 1106). Lämna även kontaktuppgifter (lämpligaste telefonnummer där ni kan nås vid frågor).

Papperskorgar
För allas trivsel, använd molokerna för att slänga era hushållssopor. Papperskorgarna framför entréerna är endast till för mindre mängder skräp! Tillse även att inte dessa papperskorgar blir överfyllda.