Fastighetsexpedition, föreningslokal, områdeskontor

Fastighetsexpeditionen/vicevärdens kontor har nu flyttat till bottenplan R6 (följ skylt Områdeskontor).

Föreningslokalen är nu under ombyggnad till lägenheter för övernattning (en mindre samlingslokal kommer även att finnas). Information om när samlingslokalen går att hyra kommer gå ut framåt sommaren 2018.