Fastighetsexpedition

Fastighetsexpeditionen finns i bottenplan på huset Rekylgatan 6 (skyltat Områdeskontor). Expeditionen är öppen varje tisdag mellan kl. 18:00 och 19:00 där du kan träffa vår vicevärd.

Hit vänder du dig om du behöver hjälp med något som berör lägenheten, tvättstugor, hyra av garage, parkeringsplats med motorvärmaruttag, nycklar, gemensamma lokaler etc. Observera att endast kontakt betalning är möjlig på fastighetsexpeditionen.

På expeditionen kan du även hämta papperspåsar att lägga ditt komposterbara köksavfall i. Dessa kompostpåsar finns även utlagda i tvättstugorna.

Här kan du lämna skrivna meddelanden till vicevärd, fastighetsskötarna eller styrelsen.

Fastighetsexpeditionens e-mail-adress är: fastighetskont@rekylen.se.

Tjänster från fastighetsskötare

Våra fastighetsskötare kan i mån av tid hjälpa er bostadsrättshavare mot betalning med diverse småsysslor som enligt våra stadgar åligger er själva.

Materialet ersättes med nettokostnad och arbetskostnaden ersättes med 280:- kr /timme, minsta debitering är 30 minuter.

Betalning kontant mot kvitto, (kan lämpligen ske under expeditionens öppettider, tisdagar kl. 18.00 – 19.00).