Fastighetsexpedition

Fastighetsexpeditionen är belägen i huset Rekylgatan 8. Expeditionen är öppen varje tisdag mellan kl. 18:00 och 19:00 där du träffar någon av vicevärdarna.

Hit vänder du dig om du behöver hjälp med något som berör lägenheten, tvättstugor, hyra av garage, parkeringsplats med motorvärmaruttag, nycklar, gemensamma lokaler etc.

På expeditionen kan du även hämta lämpliga papperspåsar att lägga ditt komposterbara köksavfall i.

Dessa kompoståsar finns även utlagda i höghusens soprum och i låghusets tvättstugor

Vid dörren utanför expeditionen finns en brevlåda där du kan lägga skrivna meddelanden till vicevärden, fastighetsskötarna eller styrelsen.

Fastighetsexpeditionens e-mail-adress: rekylen@telia.com

Tjänster från fastighetsskötare

Våra fastighetsskötare kan i mån av tid hjälpa er bostadsrättshavare mot betalning med diverse småsysslor som enligt våra stadgar åligger er själva.

Materialet ersättes med nettokostnad och arbetskostnaden ersättes med 280:- kr /timme, minsta debitering är 30 minuter.

Betalning kontant mot kvitto, (kan lämpligen ske under expeditionens öppettider, tisdagar kl. 18.00 – 19.00).